Naar inhoudNaar navigatie

Binnenkozijnen. Natuurlijke houtkleur, transparant of gekleurd

agti®-smart

Het Agti® Smart binnendeurkozijn is bij
Lees meer

agti®-fort

Agti®fort binnendeurkozijnen zijn
Lees meer

Brandwerendheid EW30 en EW60

20 minuten brandwerendheid

Woningbouw
Er dienen volgens het Nieuwe Bouwbesluit extra maatregelen te worden genomen op het gebied van brandwerendheid indien de vluchtroute langer is dan 15 meter. In dat geval wordt aanbevolen om alle ruimten die grenzen aan de vluchtroute te voorzien van 20 minuten brandwerende deur/kozijncombinaties. Het bouwbesluit vermeldt dat het plaatsen van rookmelders (aangesloten op het lichtnet) formeel ook een alternatief is voor de verblijfsruimtes. Men dient wel rekening te houden dat een rookmelder alleen een signaalfunctie afgeeft. Rookmelders zullen de waarschuwing dus slechts versnellen. Een 20 minuten brandwerende deur/kozijncombinatie daarentegen garandeert de extra benodigde vluchttijd wel, namelijk minimaal 20 minuten. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de overlevingskansen het grootst zijn als zowel rookmelders (signalering) als brandwerende deuren en binnendeurkozijnen (bescherming) worden toegepast.

Dus conclusie 20 minuten brandwerend is geen eis. Als adviserende partij zouden wij 20 minuten brandwerend in bepaalde gevallen zeker adviseren.

 

30 minuten brandwerendheid


Binnen de woningbouw kunnen 30 minuten brandwerende binnendeurkozijnen worden vereist. Het wel of niet hoeven toepassen van 30 minuten brandwerende deuren in de utiliteitsbouw, is van vele factoren afhankelijk. U moet hierbij denken aan lengte van vluchtwegen, loopafstanden, bezettingsgraden en de functie van de ruimte.

 

60 minuten brandwerendheid


De woningbouw kent een 60 minuten brandwerendheidseis als er een garage aan de woning gebouwd is met een directe toegang tot de woning. De Agti® brandwerende houten binnendeurkozijnen zijn getest met een enkelvleugelige stompe deur van 40 mm dikte. Hierdoor kunt u standaard 40 mm dikke projectdeuren 60 minuten brandwerend toepassen in ons binnendeurkozijn. Net als bij de 30 minuten brandwerendheidseis is het toepassen van 60 minuten brandwerende deuren in de utiliteitsbouw ook afhankelijk van vele factoren zoals lengte van vluchtwegen, loopafstanden, bezettingsgraden en functie van de ruimte.

 

EN 1634-1 : 2008

AGTI® binnendeurkozijnen zijn voorzien van een attest volgens de norm EN 1634-1 : 2008 (Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid van deuren, luiken en te openen ramen ) wat uniek is in Nederland voor brandwerende houten binnendeurkozijnen. In normale gevallen wordt er een aanname gedaan vanuit de test houten binnendeur met stalen kozijnen. Wij zijn ervan overtuigd dat beide producten in originele combinatie getest moet zijn om aan alle eisen te voldoen.

Producten

Lees meer //

Volg ons op:

Timmerfabriek Suselbeek
Oude Dinxperloseweg 65a
7064 KW Silvolde
Telefoon : 0315 685 841
Email : info@tifasuselbeek.nl